קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  18:30  ד"ר קינן רותי  כלכלה N-01

קורס סמינר:הטיות בקבלת החלטות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  13:30  ד"ר קינן רותי  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס ניהול משברים בארגונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר קינן רותי  כלכלה 110

קורס מנהיגות בארגונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  13:30  ד"ר קינן רותי  פומנטו 04

קורס הדרכה לפרקטיקום שנה"ל 2020


קורס מסוג מפגש הדרכה     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  18:30  ד"ר קינן רותי  כלכלה N-04

קורס ליווי פרטני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  05:00  05:05  ד"ר קינן רותי  

קורס פיתוח ארגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר קינן רותי  פומנטו 01

קורס מיומנות הראיון: סדנה מעשית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קינן רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  ד"ר קינן רותי  פומנטו 201