קורס פרמקולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:45  17:00  מר פוקרא אחמד  כלכלה 108

קורס פתולוגיה כללית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  18:00  21:15  מר פוקרא אחמד  מכללת מבח"ר

קורס פרמקולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  21:15  מר פוקרא אחמד  מכללת מבח"ר

קורס פיזיולוגיה מתקדמת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  11:45  מר פוקרא אחמד  כלכלה 111

קורס פתולוגיה כללית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:30  21:45  מר פוקרא אחמד  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:00  11:30  מר פוקרא אחמד  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס פרמקולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:30  21:45  מר פוקרא אחמד  כלכלה 104