קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  19:45  גב' קלף לואיז  כלכלה 111

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  19:45  גב' קלף לואיז  ווסטון 030

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  19:45  גב' קלף לואיז  ווסטון 130

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:00  17:30  גב' קלף לואיז  כלכלה 206

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  19:45  גב' קלף לואיז  ווסטון 129

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  19:45  גב' קלף לואיז  ווסטון 132

קורס אנגלית מתקדמים ב'-סמסטר קיץ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  17:15  19:45  גב' קלף לואיז  
 קיץ  ג  17:15  19:45  גב' קלף לואיז  

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  גב' קלף לואיז  כלכלה 111
 א  ד  13:15  15:45  גב' קלף לואיז  פומנטו 201

קורס אנגלית מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  14:45  גב' קלף לואיז  ווסטון 032
 ב  ג  13:30  16:00  גב' קלף לואיז  פומנטו 213

קורס אנגלית מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:30  16:00  גב' קלף לואיז  פומנטו 213
 ב  ד  08:30  11:00  גב' קלף לואיז  ווסטון 131

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' קלף לואיז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  15:15  17:45  גב' קלף לואיז  
 קיץ  ה  15:15  17:45  גב' קלף לואיז