קורס האלמנטים של חוויית המשתמש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מונר עופר נח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר מונר עופר נח  פומנטו 03

קורס אפיון מתקדם - מערכות מורכבות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מונר עופר נח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר מונר עופר נח  פומנטו 03