קורס החוויה האנושית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מונר עופר נח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר מונר עופר נח  

קורס אפיון מתקדם - מערכות מורכבות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מונר עופר נח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר מונר עופר נח  

קורס החוויה האנושית שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר מונר עופר נח

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר מונר עופר נח