קורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קבלי עופר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  17:30  מר קבלי עופר  ווסטון 007