קורס Introduction to Data Marketing Analytics שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שפירא שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  גב' שפירא שרון