קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרנר נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  19:45  ד"ר קרנר נורית  ווסטון 132

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרנר נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  15:15  18:45  ד"ר קרנר נורית  ווסטון 132

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרנר נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  12:00  ד"ר קרנר נורית  ווסטון 132

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קרנר נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  13:45  ד"ר קרנר נורית  ווסטון 132
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר קרנר נורית  ווסטון 132