קורס יסודות היזמות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אלטברגר רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  גב' אלטברגר רויטל  ווסטון 003