קורס אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נבו מלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:00  10:30  גב' נבו מלי