קורס אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נבו מלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:00  10:30  ד"ר נבו מלי  כלכלה 108

קורס אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נבו מלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר נבו מלי  כלכלה 109