קורס מבוא לתקשורת מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרי יונדב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:15  13:45  מר פרי יונדב  כלכלה 206

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרי יונדב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  14:45  מר פרי יונדב  כלכלה 204