קורס מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס תכנון וניהול מסדי נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מלמד נטע אנטה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  גב' מלמד נטע אנטה   ווסטון 217 - מעבדה