קורס Poverty and the Structure of Unemploymen שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רוברטו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:00  12:00  ד"ר נתנזון רוברטו  ווסטון 232