קורס Poverty and the Structure of Unemploymen שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רוברטו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  ד"ר נתנזון רוברטו  ווסטון 111