קורס תקשורת, תרבות וזיכרון קולקטיבי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר זנדברג אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר זנדברג אייל  ווסטון 128

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר זנדברג אייל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  ד"ר זנדברג אייל  ווסטון 112