קורס פינטק - FinTech שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זוין עופר שמשון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  מר זוין עופר שמשון  כלכלה 108