קורס מנשקי אדם מחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לייבה משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  ד"ר לייבה משה  כלכלה 108

קורס טכנולוגיות בחינוך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לייבה משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:30  10:00  ד"ר לייבה משה  

קורס מנשקי אדם מחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לייבה משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר לייבה משה  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לייבה משה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר לייבה משה  כלכלה 107