קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:15  16:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 032

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  12:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 115

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:15  10:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  09:15  11:45  גב' גופמן מאנע ז'נט