דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:00  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 030

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:00  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 126

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:00  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 126

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  12:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:00  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  ווסטון 126

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  גב' גופמן מאנע ז'נט  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גופמן מאנע ז'נט   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' גופמן מאנע ז'נט