קורס תיאוריות פמיניסטיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מורנו עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר מורנו עדי  כלכלה 102

קורס תאוריות מגדריות של כסף ועבודה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מורנו עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:00  ד"ר מורנו עדי  ווסטון 001