קורס המשפט הישראלי – משפחה הורים וילדים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מורג-פינטו תמר, מר ליכט פטרן רוברט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:31  22:01  ד"ר מורג-פינטו תמר  ווסטון 032