קורס המשפט הישראלי – משפחה הורים וילדים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מורג-פינטו תמר, מר ליכט פטרן רוברט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  11:00  12:30  ד"ר מורג-פינטו תמר