קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בן יהודה רזיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  מר בן יהודה רזיאל  ווסטון 003
 א  ו  10:15  11:45  מר בן יהודה רזיאל  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בן יהודה רזיאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  מר בן יהודה רזיאל  ווסטון 030
 ב  ד  13:15  14:45  מר בן יהודה רזיאל  ווסטון 032