קורס תסמונת הספקטרום האוטיסטי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ישראל סנדרה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:00  13:30  גב' ישראל סנדרה  ווסטון 034

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ישראל סנדרה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:00  13:30  גב' ישראל סנדרה  פומנטו 103