קורס תודעה רצה-תרגול העצמי באמצעות פעילות גופ שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר תמר גדעון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:00  18:30  מר תמר גדעון  פומנטו 207 - חדר דינמיקה