קורס נוער ותרבות הסלפי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברק-ברנדס סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר ברק-ברנדס סיגל  ווסטון 239

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ברק-ברנדס סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  17:45  ד"ר ברק-ברנדס סיגל  ווסטון 112