קורס הפסיכולוגיה של השקר והאמת שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אשכנזי צחי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:30  19:00  ד"ר אשכנזי צחי  

קורס הפסיכולוגיה של השקר והאמת שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אשכנזי צחי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:30  18:00  ד"ר אשכנזי צחי