קורס הפסיכולוגיה של השקר והאמת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אשכנזי צחי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:30  18:00  ד"ר אשכנזי צחי  פומנטו 213

קורס הפסיכולוגיה של השקר והאמת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אשכנזי צחי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:30  18:00  ד"ר אשכנזי צחי  פומנטו 203- כיתת סמינר