קורס יסודות דיני התכנון והבניה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רותם לירון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:15  16:45  גב' רותם לירון  כלכלה 103