קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  ד"ר לוי סיגל  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:15  11:45  ד"ר לוי סיגל  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  12:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  ד"ר לוי סיגל  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס סטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 211

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 211

קורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 211

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לוי סיגל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר לוי סיגל  פומנטו 05