קורס אתיקה ודיני ניירות ערך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר שפלטר נועם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  17:15  19:45  מר שפלטר נועם  כלכלה 207