קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנור אסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:15  12:45  מר מנור אסף  ווסטון 031