קורס מבוא לארגון וניהול (יסודות ה"א מאקרו) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לסקי שביט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר לסקי שביט  כלכלה 108

קורס מבוא לניהול משאבי אנוש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לסקי שביט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:45  ד"ר לסקי שביט  כלכלה 108

קורס מבוא לארגון וניהול (יסודות ה"א מאקרו) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לסקי שביט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:00  14:30  ד"ר לסקי שביט  כלכלה N-03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לסקי שביט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר לסקי שביט  כלכלה N-03