קורס אבחון והערכה של האישיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:00  13:30  גב' גולדשטיין מיכל  פומנטו 104

קורס אבחון והערכה של האישיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:00  11:30  גב' גולדשטיין מיכל  פומנטו 202- כיתת סמינר