קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  14:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  פומנטו 03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  12:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  כלכלה N-03

קורס החברה הערבית בישראל: אינטגרציה וסגרגציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  ווסטון 114

קורס משפחות ילודה וחברה בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:15  19:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  כלכלה 107

קורס משפחה מגדר ועבודה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  11:45  13:15  ד"ר כרכבי סבאח מהא  ווסטון 005

קורס משפחה ומגדר-החברה הערבית בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  ווסטון 114

קורס נישואין, גירושין ודפוסי משפחה חלופיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כרכבי סבאח מהא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  11:45  ד"ר כרכבי סבאח מהא  ווסטון 114