קורס אתיקה וחוק בבריאות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:00  19:30  ד"ר נעאמנה וואסף  

קורס חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:00  16:30  ד"ר נעאמנה וואסף  

קורס חשיבה קלינית,קריטית וניהול הטיפול בקבוצה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:00  17:30  ד"ר נעאמנה וואסף  

קורס פרמקולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:30  21:45  ד"ר נעאמנה וואסף  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' - פנימיות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף, מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:00  19:00  ד"ר נעאמנה וואסף  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נעאמנה וואסף, מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:00  19:00  ד"ר נעאמנה וואסף