קורס חדשנות ומערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מגל ירון יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  מר מגל ירון יעקב  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מגל ירון יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר מגל ירון יעקב  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מגל ירון יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר מגל ירון יעקב  כלכלה 110

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מגל ירון יעקב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  מר מגל ירון יעקב  כלכלה 201 - חדר עסקאות