קורס Labour Law שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גטניו יוסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  מר גטניו יוסף  ווסטון 111