קורס Introduction to Labour Relations and Pol שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עשת עידו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר עשת עידו  ווסטון 111

קורס New Legislations in Germany Israel and t שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר עשת עידו

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  מר עשת עידו  ווסטון 111