קורס פסיכולוגיה התפתחותית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:00  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס עבודת שדה מודרכת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:30  10:00  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:00  10:00  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס טיפול קוגניטיבי התנהגותי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:00  15:30  ד"ר כהן-ציון מירב  

קורס ייעוץ וטיפול בשיטה הקוגנטיבית- התנהגותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן-ציון מירב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר כהן-ציון מירב