דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס היבטים מעשיים ב-AI ו-NLP שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : מר גרמבק שחר, מר ליברזון יאיר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:30  20:00  מר גרמבק שחר  כלכלה 107