קורס אתיקה וערכים בעולם העבודה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר פלק אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  ד"ר פלק אמיר  פומנטו 204

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר פלק אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר פלק אמיר