קורס התמחות מקצועית בתקשורת פוליטית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פנחסי מאיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  גב' פנחסי מאיה  ווסטון 129

קורס התמחות מקצועית בתקשורת פוליטית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פנחסי מאיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  גב' פנחסי מאיה  

קורס קולנוע ופוליטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פנחסי מאיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  13:45  גב' פנחסי מאיה