קורס סדנת מחקר א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:00  14:30  גב' שחם נועה  פומנטו 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  גב' שחם נועה  פומנטו 211

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:30  16:00  גב' שחם נועה  פומנטו 211

קורס סדנת מחקר ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  17:45  גב' שחם נועה  פומנטו 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  גב' שחם נועה  פומנטו 102