קורס סדנת מחקר א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה, גב' זיסקויט מוריה נעמי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  גב' שחם נועה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  09:45  גב' שחם נועה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  גב' שחם נועה  

קורס סדנת מחקר ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  גב' שחם נועה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שחם נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  16:45  גב' שחם נועה