קורס תקועים בהווה? מבוגרים צעירים במאה ה-21 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שני גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  ד"ר שני גיא  ווסטון 130

קורס תיאוריות סוציולוגיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שני גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר שני גיא  כלכלה 107
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר שני גיא  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שני גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר שני גיא  כלכלה 107
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר שני גיא  כלכלה 107