דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סלוסברג מיכל      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  19:45  גב' סלוסברג מיכל  ווסטון 130

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' סלוסברג מיכל      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  19:45  גב' סלוסברג מיכל