קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' שרבני רות  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  פרופ' שרבני רות  

קורס אספקטים בפסיכולוגיה התפתחותית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  פרופ' שרבני רות  

קורס מודלים של התפתחות רגשית חברתית בפרס' אקו שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' שרבני רות  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' שרבני רות  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' שרבני רות  

קורס זוגיות חברות ומה שביניהם בראי תרבות ומחק שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  פרופ' שרבני רות  

קורס הורות בראייה רב תחומית ומחקרית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שרבני רות

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  פרופ' שרבני רות