דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גרנות ליאור   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:15  12:15  גרנות ליאור