קורס סדנה: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרגלית דרור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  מר מרגלית דרור  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר מרגלית דרור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  מר מרגלית דרור