קורס סדנה: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מרגלית דרור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  14:15  14:30  מר מרגלית דרור  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר מרגלית דרור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:15  מר מרגלית דרור