דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס Working 9-5 Gender and Intersectional שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר הרמת גל      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  ד"ר הרמת גל  ווסטון 128