קורס הראיון התעסוקתי שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יעקב מריאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  גב' יעקב מריאנה  פומנטו 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' יעקב מריאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  גב' יעקב מריאנה  פומנטו 205