קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  פרופ' יעקובי רבקה  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  פרופ' יעקובי רבקה  

קורס הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  פרופ' יעקובי רבקה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  פרופ' יעקובי רבקה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' יעקובי רבקה  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' יעקובי רבקה  

קורס הדרכה לפרקטיקום-רפואית-א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  פרופ' יעקובי רבקה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' יעקובי רבקה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס פסיכותרפיה רפואית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  פרופ' יעקובי רבקה  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס הדרכה לפרקטיקום-רפואית-ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  09:00  11:45  פרופ' יעקובי רבקה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' יעקובי רבקה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  12:00  14:30  פרופ' יעקובי רבקה