דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' הרטמן דליה דבורה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  גב' הרטמן דליה דבורה