קורס תכנות יישומי בעזרת Design Patterns שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:15  15:45  מר רונן גיא  ווסטון 030

קורס פיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימד שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  18:45  מר רונן גיא  ווסטון 030

קורס סדנה: פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט-נט מתק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  מר רונן גיא  

קורס תכנות יישומי בעזרת Design Patterns שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  18:45  מר רונן גיא  ווסטון 030

קורס תכנות מונחה עצמים בסביבת דוט-נט ושפת #C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  15:30  מר רונן גיא  ווסטון 005

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  19:45  מר רונן גיא  ווסטון 005

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  מר רונן גיא  

קורס תכנות יישומי בעזרת Design Patterns שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  15:15  18:45  מר רונן גיא  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  11:00  14:45  מר רונן גיא  

קורס תכנות מונחה עצמים בסביבת דוט-נט ושפת #C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רונן גיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:15  15:45  מר רונן גיא