קורס סוגיות אתיות בייעוץ למשפחות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רייכר-עתיר רבקה, גב' שמש נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:00  11:30  ד"ר רייכר-עתיר רבקה  ווסטון 005